Du er her: 

Om Dover kirke

Her kan du se Dover Kirke i Google maps og gå en virtuel tur i kirken, kirkehuset og på kirkegården.

SRTV har produceret en udsendelse, hvor forhenværende Sognepræst pastor Erik Bredmose fortæller om Dover kirke.

Udsendelsen i 2 afsnit ligger på YouTube og kan ses her:

 del 1   del 2

Her er en kortere beskrivelse:

Kirken er viet til apostlen Sct. Andreas og er bygget  den sidste halvdel af det  11. Århundrede.

Øm kloster ejede kirken gennem middelalderen, indtil den efter reformationen overgik til kronen. De næste hundrede år skiftede kirken ejer flere gange. Den hørte i 1767 under Skanderborg rytterdistrikt, hvor tre af sognets gårdmænd købte den. Senere udvidedes ejerkredsen til alle selvejere i Dover sogn og overgik til selveje i 1911. 

Dover og Venge sogne var fælles pastorat indtil 1914. Sognene blev skilt i forbindelse med opførelsen af Ry kirke. Ry var annekskirke under Dover indtil 1978, hvor Ry blev skilt fra som selvstændigt sogn.

Dover er i dag en del af et tresogns pastorat med Tulstrup og Alling sogne og med præstegård i Tulstrup.

Dover kirke er en stor kirke, der har været herredskirke i Hjelmslev herred. Sagn og gamle historier fortæller om en hellig kilde ved kirkens sydside, hvor der i dag er parkeringsplads. Udgravninger har vist spor af samtidig bebyggelse ved kirkens vest side, men i dag ligger kirken helt frit.

Selve bygningen, oprindelig romansk stil, bestod fra starten kun af skib og kor. Byggematerialet, der for en stor del er jernal, kan ses på kirkeloftets vest gavl. I senmiddelalderen er tilføjet hvælvinger, våbenhus og tårn. Tårnet er bygget som styltetårn men er senere lukket. Kirkemurene er udvendig sikrede mod udskridning af stræbepiller på alle sider. Østgavlen er fornyet i 1863 og dette årstal pryder – lidt misvisende - gavlen

Inventar

Altertavle og prædikestol er fra ca. 1590
Altertavlen er ændret i 1878 af lærer N. Jensen fra Boes, der malede billedet af "Martha og Maria"  
Dette er senere overmalet, men med samme tema.

Nyt orgel kom til samtidig, bygget af I. Starup & søn med 8 stemmer og to manualer.

Døbefonten er en granit løvefont fra samme tid som kirken og anbragt midt i korbuen.

Dåbsfad og kande er fra 1600- tallet, mens det øvrige kirkesølv er af Bent Exner fra 1986, hvor det gamle altersølv blev stjålet.

Kirkerummet er restaureret sidst i 1960’ene og fremstår nu i lyse farver.

En grundig beskrivelse af kirken findes i "Danmarks kirker" bind 6 hæfte 35 udgivet af Nationalmuseet

Kirken er åben for interesserede mandag til lørdag fra morgen- til aften-ringning.