Om Kirkegården

Kirkegården er langstrakt mod øst og hegnet på alle fire sider af kløvede marksten sat med cement. På tre sider er der inden for diget, store træer med underlæ af avnbøg. På Kirkegården er der to linde-alèer og en del store Søjletaks. Kirkegården blev reguleret først i 70’erne.

Siden er urneområdet i plænen mod syd kommet til. Og et tilsvarende med kistepladser er nu taget i brug. Der er også et område med traditionelle urnegravstedder og anonyme urne- og kistepladser.

Som følge af mange sløjfede gravsteder er der store områder udlagt i græs hvor der er opsat grupper af gamle sten. Det er kirkegårdsudvalget der udtager gravminder til bevaring efter nærmere fastsatte regler.

I 2014 er alle tomme gravsteder på kirkegården ryddet og udlagt i græs. en del gange er samtidig sløjfet, således at eksisterende gravstedder ligger omgivet af grønne plæner.

Længst mod øst for enden af lindealleen finder man Anders Nielsen' gravsted.

Anders Nielsen var foregangsmand i den danske andelsbevægelse