Gravsted på Dover kirkegård

Priser for ydelser fastsættes af Skanderborg provsti og er ens i hele provstiet.

Taksterne kan downloades her

Kistegravsted eller urnegravsted. 
Der er mulighed for eget gravsted eller nedsættelse i fællesplæne med eller uden gravminde ( gravsten )

Fredningstiden for en kistegravplads er 25 år.
Fredningstiden  for urnegravplads er 12 år

Fredningstid er det antal år et gravsted skal ligge, før det kan sløjfes

Ved nedsættelse i fællesplæne er der bestemmelser omkring gravmindets udformning, som skal respekteres.

Graveren er behjælpelig med at finde et gravsted

Anlæg af gravsteder.
Tegning og tilbud på anlæg af gravsted kan laves af graveren
Kirkegården står for plantning og klipning af hække.
Gravminder og beplantning på gravsteder skal holdes i en afstand af 30 cm fra hæk.
Plastik eller lignende materialer må ikke anvendes som underlag på gravsteder.
Kemisk ukrudtsbekæmpelse må ikke findested på kirkegården.
Pasning af gravsteder.
Et gravsted erhverves for en periode svarende til fredningstiden og kan derudover forlænges for en periode ved henvendelse til kirkeværge/graver.
Der udstedes et gravstedsbrev til den pårørende, der står som ejer af gravstedet ( brugsretsindehaver)

Det påhviler ejeren at sørge for at Gravstedet altid holdes i sømmelig stand jvf. kirkegårdsvedtægten
Gravstedet kan vedligeholdes af ejeren selv eller af kirkegården.

Aftale om pasning
Ønsker man kirkegården vedligeholder gravstedet, kan aftalen laves for en periode( Legat ) eller for 1 år ad gangen
 For en periode = Legat:
Aftalen er for hele fredningsperioden og oprettes ved henvendelse til kirkeværgen. Hvorefter der indbetales til stiftet.
Et legat opfatter ren- og vedligeholdelse, dvs. planter udskiftes og der
Pålægges ral efter behov. Kan desuden omfatte grandækning og blomster o.a.
Der kan laves legat for en kortere årrække ved fornyelse
For 1 år = Årlig aftale:
Der udsendes regning hvert år på den aftalte ydelse. Aftalen laves med graveren og omfatter alm. renholdelse. Grandækning, plantning af sommerblomster, udskiftning af planter og ral o. l. skal aftales særskilt.

Ved nedsættelse i plæne skal der altid oprettes legat for brugsperioden.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til.
Kirkegårdsansvarlig mobil 40503433
Kirkeværge: Kristian Jensen tlf 86577033

Se takster her.

Alle priser fastsættes af Skanderborg provsti og er ens i hele provstiet