Vielse

Parret henvender sig til kirkekontoret i Ry og aftaler tidspunkt for vielsen. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret for at få udstedt en prøvelsesattest. 

Hertil medbringes begges dåbsattester og personnummerbeviser samt evt. skilsmissepapirer.
I rimelig tid før vielsen aftales en samtale med præsten, som forberedelse til vielsen.