Fødsel, dåb/navngivning/ændring

FØDSEL:
Fødsler anmeldes af jordemoderen.
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. 
 
FADERSKAB:
Ugifte forældre, der ønsker fælles forældremyndighed, kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.  
Er erklæringen ikke modtaget indenfor fristen, informeres statsforvaltningen, som så rejser faderskabssag.  

DÅB OG NAVNGIVELSE:
Barnet skal ifølge loven navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske ved:

DÅB: 
Forældrene henvender sig til kirkekontoret i Ry (86891350) og aftaler hvilken søndag, barnet skal døbes.
Desuden aftales tidspunkt for en forudgående samtale om, hvordan dåben foregår i kirken og hvad den betyder m.m. Ved samtalen skal præsten have navne og adresser på 2-5 faddere.

NAVNGIVNING: 
Hvis forældrene ikke ønsker, at barnet skal døbes, skal der udfyldes en navngivningsblanket (kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret eller hentes på www.personregistrering.dk) blanketten sendes til kirkekontoret
Har forældrene fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive blanketten. 
Efterfølgende modtager forældrene barnets fødsels-og navngivningsattest. 
(CPR registret får automatisk besked om navngivningen) 

NAVNEÆNDRING: 
Ansøgning herom indleveres/sendes til bopælssognets kirkekontor.            
Pris kr.490,- for sagsbehandlingen. Navneændringer i forbindelse med vielse er ved navnefællesskab gratis.