Hvad gør man ved

Hvad gør man og  Hvor henvender man sig ?

KIRKEBOG/PERSONREGISTRERING

Kirkebogsførende sognepræst Erik Bredmose Simonsen 
er gået på pension

Henvendelse til det fælles kirkekontor i Ry
Præstesekretær Mette Lai
Ry Kirkekontor, Kildebakken 1, 8680 Ry
Tlf. 86 891350 – e-mail. metla@km.dk

Åbningstider: mandag-onsdag kl. 9 -12 og torsdag kl. 16 - 18 

På nedenstående adresse kan man finde informationer, div. anmeldelsesblanketter, onlineregistrering mv.
personregistrering