Præsentation:

Mit navn er Benjamin Würtz Rasmussen. Jeg er 34 år gammel og er sognepræst i Dover, Alling og Tulstrup pastorat. Jeg blev ordineret i 2016 og har siden har været sognepræst i forskellige steder rundt om i Østjylland både i forstad, midtby og på landet. Indtil jeg først blev konstitueret i Dover-Alling-Tulstrup 1. januar 2019 og senere fastansat fra d. 1. januar 2020.
Jeg brænder for mit arbejde som sognepræst og har en særlig interesse for sjælesorg og samtale. Mit afsluttende speciale bar titlen ”Kom i den sidste nattevagt i en af mine kæres dragt” og var en undersøgelse af, hvordan hospicepræster talte med døende om opstandelse og det evige liv. Derudover har jeg også taget en etårig terapeutuddannelse. Jeg har altså beskæftiget mig med emnet både i teori og praksis. I det hele taget er det centralt for mig også at have fokus på praksis. Det er altid min hensigt, at det jeg siger fra prædikestolen og andre steder, bliver forståeligt og erfaringsnært.

Med venlig hilsen

Benjamin Würtz Rasmussen