Minikonfirmandundervisning i Dover Sogn 2020

Minikonfirmandundervisning for sognets børn der går i 3.klasse starter i det nye år. 
Der kommer mere information senere.

vh

Mary Carstensen og Margit Rasmussen

(22 30 10 14)

minikonf@dover.dk