Om kirkehuset

Dover sogns kirkehus blev indviet i april 2012

Et hus ved kirken, hvor menigheden kan samles, har gennem mange år været et ønske.

At det blev muligt kan vi takke gårdejer Tage Hansen for, der i sit testamente havde betænkt Dover kirke.

Arkitekt Hans Lyngsgård lavede de første skitser til byggeriet i 2006 , men først i 2012 stod huset færdigt.

Det færdige resultat har begejstret alle.

Hans Lyngsgårds sans for plaseringen i samspil med kirken giver, et intryk af, at huset har været der altid.

Kirkehuset har givet mulighed for mange forskellige aktiviteter, som har øget kirkelivet i sognet.